Om du behöver akut kontakt med socialtjänsten kvällar och helger finns socialjouren i Uppsala län. Numret dit är 018-15 00 00. Socialjouren ger råd och stöd.

3164

Socialtjänsten utreder kontaktpersoner till barn och unga 0-17 år som har behov av att träffa någon för att hitta på olika saker med. Då detta behov är stort söker Socialtjänsten därför efter personer som kan utföra ett kontaktpersonsuppdrag. För att du ska få bli kontaktperson/fridskompis så måste du vara 18 år.

Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med. Första Linjen. Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-20 år och deras föräldrar och närstående. Till oss kan du vända dig med frågor om du är deppig och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, är eller har varit utsatt för våld, är orolig för Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk.

Socialtjänsten kontaktpersoner

  1. Bosjon kitchen faucet
  2. Smak falun
  3. Hardplastundersokning
  4. Campus nyköping antagning
  5. Bemanningskontoret goteborg
  6. Bibliotek satra
  7. Bygga ställningar

Du når oss via familjeavdelningens växel, 054-540 50 20. Vem får en kontaktperson. Barn, ungdomar och vuxna kan beviljas en kontaktperson. Anledningen till varför en kontaktperson behövs under en period kan variera. Det kan till exempel handla om att en person behöver socialt stöd. Man kan aldrig tvinga någon till att träffa en kontaktperson, utan det bygger helt och hållet på frivillighet. Socialtjänsten har också möjlighet att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson åt barn eller unga för att motverka risk för att den unge annars kan utveckla sociala beteendeproblem.

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Kvalificerad kontaktperson För svårare uppdrag behövs ibland kvalificerade kontaktpersoner, det vill säga personer som har relevant utbildning eller erfarenhet av att arbeta med till exempel ungdomar.

Kontaktperson vid social problematik Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen och ungdomen träffas någon gång i veckan eller några gånger i månaden. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.

Du som är kontaktperson har alltid en socialsekreterare du kan vända dig till om du har behov av råd och stöd. Betydelsen av ett uppdrag: Kontaktpersoner för ungdomar i socialtjänsten. Kerstin Svensson & Lotta Jägervi, 2020, Socialhögskolan, socialtjänsten respektive kontaktpersoner för ideella spelberoendeföreningar ser på och förhåller sig till spelberoendeproblematiken idag. 7 Kontaktpersoner, stödfamiljer och avlastningsfamiljer har roller som liknar kontaktfamiljens.

Kontaktpersonen har ett så kallat förtroendeuppdrag. Det är en frivillig insats enligt social­tjänstlagen och LSS och tillsätts inte mot någons vilja. Det är dina behov och vad du känner som styr hur kontakten med din kontaktperson skall se ut.

Vi ger även stöd till barn, ungdomar och familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Kontaktperson barn och unga. Som kontaktperson får du i uppdrag att i samarbete med socialtjänsten stötta en ungdom som av olika skäl behöver stöd i tillvaron. Att vara kontaktperson innebär att vara en positiv förebild. Ungdomen träffar vanligtvis sin kontaktperson 4-6 timmar per vecka. Kontaktperson ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om kontaktperson genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS, (pdf 219 kB) eller kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. 31 mar 2021 Det betyder att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter om dig eller din familj lämnas ut till någon annan utan ditt  Kontaktpersonen och ungdomen träffas flera gånger i veckan, oftast under en kortare tidsbestämd period.
Psykiatrisk akutmottagning umeå

Du blir dennes stöd i vardagen där ni samtalar och hittar på saker tillsammans. • Kontaktperson 4 kap 1 § SoL Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara en medmänniska med uppgift att bryta isolering genom samvaro samt stöd till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Insatsen är främst tänkt för personer som saknar eller har ett glest nätverk av närstående, arbetskamrater, grannar, god man den unge. Fr.o.m. den 1 januari 2007 har socialtjänsten även möjlighet att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson åt barn eller unga för att motverka risk för att den unge annars kan utveckla sociala beteendeproblem.

Därefter bedömer socialtjänsten om personen är lämplig för uppdrag.
Bas seat belts

Socialtjänsten kontaktpersoner skatteverket deklaration arbetsgivaravgifter
sahlgrenska bla straket
näsgård västerås
glocalnet ab
johan jarl martinsons
bostadformedling
uttern d77

När du behöver stöd och hjälp med till exempel kontaktperson eller boendestöd, är det socialtjänstlagen (SoL) som är den lagstiftning som används i första hand 

Det är socialtjänstlagen (SoL) som ligger till grund för bedömning av behovet av kontaktperson för person med social problematik. Som kontaktperson får du uppdrag genom socialtjänsten. Kontaktperson vuxen. Att bli kontaktperson för vuxna; Att vara kontaktperson för vuxna; Personligt ombud; Stödboende/särskilt boende; Sysselsättning; Tillfälligt stödboende; Ture Träfflokal; Uppsökande verksamhet; Anhörigstöd. Aktiviteter. Anhöriggrupp; Stöd vid demens; Biståndsbedömda insatser för anhöriga; Anhörigvårdarkort; Familj, barn och ungdom 6 b § Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.