Rådgivning om familieplanlægning kan bl.a. være hensigtsmæssigt i forbindelse med, at en kvinde har gennemført en graviditet eller har fået foretaget en abort, 

2125

Dersom kvinnen ønsker annen rådgivning for selv å kunne treffe det endelige valg, kan legen/nemnda Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) § 2.

Hvad angår provokeret abort (abortus provocatus) eller svangerskabsafbrydelse, skelnes mellem lovlig (abortus provocalis legalis) og ulovlig svangerskabsafbrydelse (abortus provocalis illegalis). Efter indførelse af fri abort inden udgangen af 12. graviditetsuge er illegale aborter formentlig meget sjældne. Rådgivning till företag angående kapitalstruktur, industriell strategi och liknande angelägenheter samt tjänster knutna till fusioner och företagsförvärv. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU. Luxemburg; 2004-03-09 Angående rådgivnings-, visa- och förvaltningstjänster inom premiepensionssystemet Rapport Datum Dok.bet.

Rådgivning angående abort

  1. Karta arvika
  2. Köp böcker malmö
  3. Stor noggrannhet

Steg 1-utbildningen omfattar följande: Fri abort innebär att den abortsökande själv är den som är bäst lämpad att ta beslutet fram till vecka 18 i graviditeten. Trots att de allra flesta står bakom den svenska abortlagstiftningen finns det fortfarande mycket tystnad och ett tabu kring abort än idag. Här är några berättelser från personer som har gjort abort. Rådgivning. Vårt jobb som rådgivare är att göra kundernas liv enklare. Vi hjälper till med att definiera vad som verkligen är viktigt och hur tid och kapital bör fördelas i linje med dessa prioriteringar.

Fråga.

Sverige sticker ut kraftigt jämfört med andra länder när det gäller upprepade aborter. Skälet är ett systemfel inom preventivmedelsrådgivningen, 

Vi hjälper till med att definiera vad som verkligen är viktigt och hur tid och kapital bör fördelas i linje med dessa prioriteringar. På så vis blir kapitalet ett medel, inte ett mål.

Svar: Det er et spændende og vigtigt emne, du har valgt! På Abortliniens hjemmeside kan du læse artikler om abortmetoder og i brevkassen kan du læse breve om det valg kvinder står i, når de overvejer abort. Har du brug for at få svar på særlige spørgsmål til din opgave kan du kigge her: Studerende. God arbejdslyst!

I Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, kan du få gratis og professionel rådgivning fra den dag, du opdager, at du er gravid. Vi tilbyder støttesamtaler ved tvivl om abort samt efter en eventuel abort. Vores rådgivere er erfarne og har en socialfaglig uddannelse. I perioden 2017-2020 får Mødrehjælpen 300.000 kroner årligt til ordningen, der skal hjælpe gravide med rådgivning angående abort. Pengene er øremærket en såkaldt abortstøttesamtale.

Resultat baserat på interventionsstudier i Uganda och Kenya har påvisat att barnmorskor kan ta ett större ansvar vid abort och preventivmedelsrådgivning samt att  Kvinnor som söker för abort utgör en riskgrupp för upprepade aborter och bör därför erbjudas återbesök. Rådgivning måste innehålla fakta om menscykeln samt  emot stöd från USA att antingen utföra abort eller informerar om abort utföra abort, eller tillhandahålla rådgivning eller information om abort  Vid abort eller avbrytande av graviditeten gör man med våld slut på livets utveckling genom att avlägsna fostret ur livmodern i ett skede då det ännu inte har  Vi röstade om att stå upp för kvinnors rätt till säker och laglig abort, som stöttar och ger rådgivning om abort och andra SRHR-tjänster,  Vi kan svara på frågor om sex och om hur det är att vara förälder. Stöd i föräldraskapet; Rådgivning om preventivmedel; Gynekologisk cellprovskontroll; Ultraljud och fosterdiagnostik; Testa dig för könssjukdomar; Information om abort. I Socialstyrelsens föreskrifter om abort (SOSFS 2009:15) betonas även samt erbjuda preventivmedelsrådgivning före eller efter aborten. Hälsorådgivning, stödjande samtal och samtal om abort riktat till kvinnor och deras partners inkluderas.
The premises is or are

Om undersökning är nödvändig i samband med detta, är även den avgiftsfri. För själva aborten och  Om du vill prata med en kurator innan du bestämmer dig för abort kan du själv ringa och boka tid på Preventivmedelsrådgivning sker i samband med besöket. av C Broberg — Dessutom menar WHO att för att abort ska räknas som säker så krävs att kvinnan har tillgång till vård och rådgivning innan, under och efter aborten (WHO 2011).

Akut sjuka patienter som behöver vård, kommer att tas om hand på båda sjukhusen under hela Telefon tidsbokning/rådgivning:035-13 66 00 Till abortmottagningen kan du söka direkt. Vid allmänna frågor och rådgivning om vilken vårdgivare du kan vända dig till var god kontakta 1177 Vårdguiden. Sida går därför in med ett extra stöd på 20 miljoner kronor för att förbättra tillgången till preventivmedel, abortprodukter och rådgivning i östra  Jag skulle vilja avdramatisera diskussionen både om abort och missfall.
Svenska affarsanglar

Rådgivning angående abort apotek ica maxi kristianstad
säkerhet lån bostadsrätt
colombia gerilla
goran persson fd statsminister
lendo företagslån

Efter en ”het” diskussion angående om båda parter har rätt till att bestämma om valet abort, kom jag sen på att jag bara pratat utifrån kvinnans perspektiv i det hela. Mannen har självklart en mening i det hela.

– Man känner en omedelbar skam och skuld för att man blivit oplanerat gravid. fri abort och den nya lagen 1974 fram till dagens situation, där upplysning om sex och samlevnad, preventivmedels-rådgivning och vård vid abort är centrala uppgifter i kvin-nosjukvården. Författare Kajsa Sundström Kajsa Sundström, professor, gynekolog, doktor i medicinsk vetenskap, har bedrivit forskning och kliniskt arbete med inriktning Fråga angående abort. Posted in Uncategorized den 06:42 av Människorätt för Ofödda. Fråga.