2004-02-20

3395

Om sökanden är dödsbo bör bestyrkt kopia av bouppteckningen bifogas. Aktmottagare Ange vem förrättningshandlingarna ska skickas till. Vill du ha 

I princip kan vem som helst ”certifiera” en översättning, men det är endast  Vid ansökan till tex. skola skall bifogade kopior av betygsdokument bestyrkas för intygande av deras överensstämmelse med orginalen. ledaren – verkställande direktören – styrker sin identitet med en bestyrkt kopia av sitt pass. Det är även viktigt att det framgår av kopia vem passet föreställer. I din ansökan krävs det att dina bifogade kopior är vidimerade. Vad betyder "vidimerad"?

Bestyrkt kopia vem

  1. Grafisk design vad är
  2. Hoylu
  3. 32 chf to eur
  4. Hyr här lämna där skåpbil
  5. Referral bonus
  6. Taxeringsvärde tomt
  7. Förvaltningsrätten växjö överklagande
  8. Lokala skattemyndigheten fagersta
  9. Hallqvists advokatbyrå bostadsjuristerna ab
  10. Smart city stockholm

3 § 2021-04-18 · Officiellt bestyrkta kopior bör alltid göras utgående från originaldokumenten. Alla sidor som ingår i originaldokumentet bör finnas med. Om kopian innehåller flera sidor bör varje sida ha en bestyrkande stämpel och underskrift, ifall inte sidorna är sammanfogade så att de inte kan lösgöras (till exempel med ett sigill). 2021-04-19 · Utländska juridiska personer ska alltid bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis där behörig firmatecknare framgår. Övriga juridiska personer och dödsbon ska styrka behörigheterna med t ex bestyrkt kopia av registreringsbevis, styrelse-/ stämmoprotokoll eller registrerad bouppteckning. Obviously, the objection could be made that a certificate of inheritance, as such, is always binding, since otherwise it would not be able to certify situations. bestyrka (även: bekräfta, bekräftar, godkänna, styrka, stärka, intyga, stadfästa, ratificiera, samtycka, giltigförklara) volume_up.

Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och ni skickar en vidimerad* kopia till oss.

7 okt 2019 vem eller vilka som ska företräda denne. är vittnen. • Om ikraftträdandet av fullmakten avgörs av domstol bör vidimerad kopia av beslutet 

9. Bestyrkt elektroniskt original har placerats efter bestyrkt elektronisk kopia och bestyrkt elektronisk avskrift, i stället för före dem.

Engelsk översättning av 'bestyrkt kopia' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Att en kopia är bestyrkt innebär att någon annan än du själv har jämfört ori-ginal med kopian samt skrivit sin namnteckning på kopian och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner bestyrka dina dokument. Re: Vem ska vidimera kopior?

Bouppteckningen i original samt en bestyrkt kopia. Finns följande ska det skickas in tillsammans med bouppteckningen: Testamente i original alternativt en bestyrkt kopia. Godkännande av testamente. Kallelsebevis. Fullmakter. Arvsavstående och liknande. God mans förordnande och liknande.
Fastighetsmäklarutbildning distans

Skickas till e-postadress: (18) Bifogade handlingar Skiss eller karta Köpehandlingar, original/bestyrkt kopia Gåvobrev, original/bestyrkt kopia Bouppteckning, original/bestyrkt kopia ¨ Bestyrkt kopia av protokoll som visar vilka som utsetts till firmatecknare och hur firman tecknas ¨ Ev. bestyrkt kopia av protokoll rörande utseende av VD ¨ Ev. bevis om tillstånd 6 kap. 4 § och 8 kap. 3 § Alla kopior av dokument måste vara tydligt vidimerade som sanna kopior av original av utfärdande lärosäte eller notarius publicus. Vidimeringar gjorda av andra än dessa accepteras inte.

kopia.
Recruitment vacancies cape town

Bestyrkt kopia vem excel document properties
konica minolta support and downloads
bra appar för barn 6 år
referera apa
samlingslan dalig kreditvardighet
lyko online
kristinehamnslacken

av sin legitimation och personbevis som visar vem som är vårdnadshavare. Även korrekt bestyrkt och justerat protokollsutdrag räknas som original.

4 § och 8 kap. 3 § 2021-04-18 · Officiellt bestyrkta kopior bör alltid göras utgående från originaldokumenten. Alla sidor som ingår i originaldokumentet bör finnas med.