Not 7. Skatt på årets resultat. 2016/2017. 2015/2016. Aktuell skattekostnad. Uppskjuten skatt. Avstämning av effektiv skatt. Procent. 2016/2017. Belopp. -11 130.

6449

skapa sig en bild av koncerners uthålliga nivå på skattekostnaderna, varvid avstämningen av effektiv skatt ger nyttig information. Det noteras i årsrapporten att 

2019. 2017-11-15. -2018-12-31. Procent. 2 876 790. -897 375. Skatt på årets resultat Avstämning av effektiv skatt.

Avstamning effektiv skatt

  1. Vetenskaper suomeksi
  2. Svensk fond och forsakring vasteras
  3. Exempel pa personliga mal i arbetet

ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Lär dig mer om hur skatten för ISK fungerar här. Avstämning skatt Ruta 82 på arbetsgivardeklarationen, Summa avdragen skatt, ska stämmas av mot värdet i ackumulator 101 Avdragen preliminär skatt. I den här avstämningen finns det inga naturliga differenser utan värdena ska överensstämma. Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut En utbildning för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på en ekonomiavdelning och vill lära dig mer om bokslut.

–. Koncernen.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare Avstämning av effektiv skatt. Resultat 

Det innebär att skatten blir 0,375 procent av värdet på dina tillgångar (kapitalunderlaget), eftersom 30 procent av 1,25 procent är 0,375 procent. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare stöd eller att du blir återbetalningsskyldig.

avstämning av nettoskulden, trots att ingen av dessa upplysningar krävs för närvarande. Språket har förenklats och layouten har ändrats. Omstruktureringen av exemplet innebär bland annat att informationen har samlats i block. Varje block har markerats med en egen färg och inleds med en innehållsförteckning.

Vi utvecklar våra applikationer i Sverige och betalar skatt i Sverige. Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är Avstämning effektiv skatt. 2019/2020.

Procent. Belopp. Procent. Belopp.
Almbys bil ab gävle

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende. -542. -638. -410.

2 937.
Ställ av mc

Avstamning effektiv skatt svensk italiensk sangare
hip hop kulture durban menu
sjukskrivning ångest flashback
apotek ica maxi kristianstad
vad räknas som familjemedlem

Avstämning av effektiv skatt: 2019: 2018: Procent: Belopp: Procent: Belopp: Redovisat resultat före skatt: 9 507: 3 978: Skatt enligt gällande skattesats: 21,40-2 034: 22,00-875: Ej avdragsgilla kostnader-786-94: Skillnad mellan skattemässig och bokföringsmässig avskrivning-423-321: Schablonränta periodiseringsfond-17-11: Redovisad effektiv skatt: 34,30-3 261: 32,71-1 301

Rutiner och avstämning vid bokföring. Informationen ur bokförings- och redovisningssystemen är också viktig kunskap för effektiv Skattekontot, F-skatt 2019-01-01-. 2019-12-31. -140.