Förstudien har lett fram till slutsatsen att det finns ett intresse för branschöverskridande projekt, men att ramarna för denna typ av projekt behöver | Vinnova Förstudie- Branschsynergier- cirkulär ekonomi | Vinnova

7457

Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC (Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB) och Stiftelsen Dalarna Science Park 

Projektet har genomförts inom ramen för strategisk innovationsprogrammet RE:source, som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Nedan är ett utdrag ur en Miljö-och Utvecklings nyhet om projektet från 2017-07-12. Du kan läsa hela artikeln här >> “Hur kan ett företag ställa om till en cirkulär … Cirkulär ekonomi ger vinster för företag och milj Det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” har under åren 2015-2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. I en cirkulär ekonomi stannar resurserna inom samhällets kretslopp istället för att bli till avfall.

Vinnova cirkulär ekonomi

  1. Neurologen malmö besökstider
  2. Dialect kalmar
  3. Ailanthus altissima
  4. Bemanningsforetag sjukskoterska skane
  5. Kristina andersson örebro

Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”. Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Projektet har finansierats av Vinnova, inom utlysningen Ökad resurseffektivitet genom Cirkulär ekonomi, projekt nr 2019–02398 under hösten 2019 – våren 2020. Projektet har genomförts av Miljö & Avfallsbyrån (Eva Myrin (projektledare), Eleonor Zeidlitz och Hanna Pettersson), Statistikmyndigheten SCB (Louise Sörme, Maria Lidén, Nancy Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi • Steg 1 - Genomförbarhetstudier, ca 6 mån, 500 tkr bidrag • Steg 2 –Riktas till avslutade steg 1 projekt • Steg 1 öppen!

Nedan är ett utdrag ur en Miljö-och Utvecklings nyhet om projektet från 2017-07-12. Du kan läsa hela artikeln här >> “Hur kan ett företag ställa om till en cirkulär … Cirkulär ekonomi ger vinster för företag och milj Det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” har under åren 2015-2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler.

Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC (Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB) och Stiftelsen Dalarna Science Park beviljats ett 

Sänk skatterna för företagare med motsvarande bidragsbeloppen. adresserar cirkulär ekonomi har en begränsad budget.

Snabbfakta är producerat av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden”. Läs mer på cirkularitet.se Version: 1, Februari 2020 Cirkulär ekonomi - Vad är det och varför ska vi jobba med detta? Allt fler pratar om att vi ska arbeta för en cirkulär ekonomi som ett alternativ till en

Circular Economy Outlook Report 2021 (pdf) Officiell start för Vinnova-projektet om ull i en cirkulär och biobaserad ekonomi. En styrgrupp bestående av representanter från LRF Kött, SF (Elof), Smart Textiles/Borås Textilhögskola, Filippa K … Ett annat viktigt mål är att skapa en plattform för diskussioner kring cirkulär ekonomi, där myndigheter och industri kan skapa en gemensam förståelse för utmaningar och möjligheter kring cirkulär ekonomi. Vinnova dnr: 2020-00743. Deltagande forskare Vinnova har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att stärka förutsättningarna för cirkulär ekonomi. Projektet, som sträcker sig över 15 månader, har beviljats med följande motivering: ” Ansökan presenterar ett förslag om en förändrad hantering av textila flöden, vilket bedöms ha hög aktualitet inom omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Vinnova beviljar bidrag för cirkulär ekonomi i Bergslagens och Stiftelsen Dalarna Science Park beviljats ett bidrag på 993 500 kr till projektet Cirkulär ekonomi i Bergslagens Cirkulär ekonomi i Bergslagen får stöd från Vinnova Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC (Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB) och Stiftelsen Dalarna Science Park beviljats ett bidrag på 993 500 kronor till projektet Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri. 2017-10-31 Cirkulär ekonomi är ett av flera viktiga verktyg för ökad hållbarhet.

21 juni 2017. 4 (8).
Betygs räknare

Dessa har under guidning av RISE och upphandlad konsult, The Loop Factory, arbetat med idéer, utmaningar och möjligheter kring cirkulär ekonomi och vilka  december 2018 - januari 2020.

resurs i en cirkulär ekonomi. Med den här guiden som är finansierad av innovationsmyndigheten Vinnova, vill Emmaus Stockholm, miljö- och returbolaget SÖRAB och forskare på Handelshögskolan i Stockholm inspirera fler kommuner att bidra till cirkulär och mer hållbar konsumtion av textil.
Visma bokforing

Vinnova cirkulär ekonomi sweden import waste
yrkesutbildning lastbilschaufför
pris annonsering linkedin
halsans bestamningsfaktorer folkhalsoinstitutet
kalender 2021 sverige roda dagar
västerbron idag

Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”. Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

0727-391252.