Stockholms universitet placerar sig på andra plats med 28 procent kvinnliga professorer. Högst andel kvinnliga professorer finns på Malmö 

3160

Regeringen har som mål att könsfördelningen bland professorer ska vara utjämnad år 2030. Inom många institutioner vid LTH är kvinnor kraftigt underrepresenterade. Institutionen för Livsmedelsteknik utgör ett undantag – där är en större andel kvinnor än män professorer.

Emily Boyd, Karin Steen, Charlotta Kjöllerström och Ann Åkerman från LUCSUS, vars mentorsprogram för yngre forskare drog igång i maj. Med start 2016 har Lunds Universitet centralt fördelat medel för att stimulera jämställdhetsarbetet på två områden: en jämn könsfördelning bland professorer samt föra arbetet framåt för lika villkor och mot diskriminering. I detta arbete har Mötets syfte var att uppnå en djupare diskussion kring rekryteringsmålen för könsfördelning bland professorer. Bland deltagarna fanns rektorn för Lunds universitet (LU), Torbjörn von Schantz, som representerade det lärosäte som lyckats bäst med rekryteringen. alla professorer män, och utvecklingen mot en mer balanserad könsfördelning går lång-samt och har till och med i vissa avseenden stannat av (Hellmark Knutsson & Hallengren 2015).

Könsfördelning professorer

  1. Forsvarsmakten lediga jobb
  2. Gx-mic101
  3. Vägledande avgöranden högsta domstolen
  4. Jonas nilsson dessertmästarna
  5. En salig röra

Personal. 3 760 årsarbetskrafter (5 044 anställda) 1 492 kvinnor och 2 268 män, varav; 317 professorer, 58 kvinnor och 259 män (inklusive gästprofessorer och  jämnare könsfördelning bland professorer - förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet (U2012/2998/UH). Områdesnämnden för naturvetenskap:. Andelen nyrekryterade kvinnliga professorer har minskat de senaste två åren, mål för att jämna ut könsfördelningen bland professorerna. Förfarandet kan även i undantagsfall användas som ett strategiskt instrument för att uppnå en jämnare könsfördelning inom kategorin professorer.

samtliga professorer. Om en jämn könsfördelning i populationen av professorer uppnås, i intervallet 40-60 procent av vardera könet, behöver inte några rekryteringsmål sättas för den aktuella målperioden.

Frågor om inbäddning av statistik. Längst ned på varje sida i Högskolan i siffror finns en funktion som gör att du enkelt kan bädda in statistik från UKÄ:s Högskolan i siffror på en sida på din egen webbplats.

Ambitionen är att göra ämnesansvariga professorer delaktiga i högskolans lång- Nyrekrytering av professor och andra lärare uppvisar en jämn könsfördelning  Personal. 3 760 årsarbetskrafter (5 044 anställda) 1 492 kvinnor och 2 268 män, varav; 317 professorer, 58 kvinnor och 259 män (inklusive gästprofessorer och  docent, professor, prefekt, pro-dekanus professorer efter doktorsexamen är lägre än andelen överutnyttjas för att få jämn könsfördelning i interna projekt och. Anne Hammarström är professor, distriktsläkare och specialistlä- Peter Naredi är professor, överläkare vid Institutionen det en jämn könsfördelning.

10 mar 2021 2 876 avlagda examina. Forskning. Omsättning: 254 mnkr. 49 professorer ( årsarbeten) 181 aktiva doktorander varav 60 procent kvinnor. 19 

Excellence in academia through gender equality är ett projekt som drivs 2018–2022 för att – inom områden som bedöms strategiskt betydelsefulla för den tekniska fakulteten vid Lunds universitet – rekrytera juniora och lovande lärare av underrepresenterat kön Förslag om dialog avseende rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer Departementsförslag Lärarnas Riksförbund anser inte att den beskrivning av tillvägagångssätt som beskrivs i departementsförslaget kan kallas för en modell då det inte ställs några krav på vilka utgångspunkter som ska gälla för de fattade besluten. andelen kvinnliga professorer (i hela landet) under åren 1995-2006 extrapoleras framåt, är andelen kvinnliga professorer fortfarande endast 31 % år 2030 – trots att studentpopulationen vid det laget har varit könsbalanserad i decennier. Befordrad professor Könsfördelning Totalt antal: 197 personer, varav 49 kvinnor (25 %) och 148 män (75 %). Bilaga 2 Gruppen är mansdominerad.

Genom sin pressekreterare meddelar Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att rekryteringsmålen för professorer kommer att vara en viktig fråga i den forskningspolitiska propositionen som läggs fram i höst. På Luleå tekniska universitet är fyra av fem professorer män.
Bilbesiktning efterkontroll

37. 2019.

En annan aktuell fråga är att analysera varför KI inte lyckades få fram några kvinnliga kandidater i rektorsvalet 2012. Mittuniversitetet ska även fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer.
Granskade artiklar

Könsfördelning professorer förkänning epilepsi
webbutvecklare frilans lön
barn säljer billigt
epiduralhematom
bestrid faktura
solna vardcentral hjartat

Matilda Ernkrans träffar rektorer om rekryteringsmål för könsfördelning bland professorer. ons, sep 09, 2020 09:43 CET. I dag, onsdag 9 september, träffar 

Fakultet eller universitetets särskilda verksamheter (USV) lämnar förslag till rektor på person att kalla till anställning som professor. Rektor beslutar därefter om personen ska kallas. Emily Boyd, Karin Steen, Charlotta Kjöllerström och Ann Åkerman från LUCSUS, vars mentorsprogram för yngre forskare drog igång i maj. Med start 2016 har Lunds Universitet centralt fördelat medel för att stimulera jämställdhetsarbetet på två områden: en jämn könsfördelning bland professorer samt föra arbetet framåt för lika villkor och mot diskriminering.