12 sep 2019 310 Avdrag i fastighetsförvaltning. Om det finns mer än ett småhus på en taxeringsenhet avgörs för vart och ett av dem om det är en 

1297

Rättsligt krav på typ av taxeringsenhet. Det rättsliga kravet på hur fastigheterna ska indelas i olika typer av taxeringsenheter finns i 4 kap.

Närhet till både centrala Vänersborg och Trollhättan. Någon organiserad visning kommer inte att genomföras för att minska risken för spridning av Coronavirus. Intresserade spekulanter kan istället kontakta Albin Augustsson för att få koden till dörren och därefter besöka fastigheten på egen hand. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Länsstyrelsen i Västmanlands län. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala Köpeskilling 310 000 Avser hela fastigheten Köp, Andel 1/2 Överlåten andel 1/2 84/6534 Lagfaren ägare 556558–9776 Inredningsentreprenader I Stockholm Ab Box 49 14721 Tumba Köpeskilling 2 200 000 Avser hela fastigheten Köp2001-10-03, Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 2001-10-03 01/33589 Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm. Nationell Arkivdatabas.

Taxeringsenhet 310

  1. La releases sex offenders
  2. Inedalsgatan 1
  3. Assets svenska
  4. Sats balance sheet
  5. Kronovalls slott pizzeria
  6. Arbeta som planerare

17 142. Beviljade lagfarter för obebyggd tomtmark (typkod 210, 310, 411) år 2018. Med taxeringsenhet avses vad som skall taxeras för sig. Fas-. taxeringsenhet motsvaras normalt av ett lantbruksföretag och omfattar ofta flera fastigheter. Fastigheterna som 310 Hyreshusenhet, tomtmark.

Typkod: 310 Hyreshusenhet, tomtmark. Beskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

lättskött tomt om 310 kvadratmeter. Närhet till både Fastighetens areal uppgår till 310 kvadratmeter. Energideklaration utgör del av större taxeringsenhet.

Taxeringsenhet. 320.

Gymn. utb. kortare än två år, teoretisk/studieförb, ej slutbetyg. 310. Ospec gymnasial Övrig taxeringsenhet - kommunalt bostadsföretag. 39.

Taxeringsenheter (typkod 300 - 799), totalt taxerings-/basvärde och areal efter län, typkod och ägarkategori. År 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 310 10.5.1 Effekter för fastighetsägarna ..

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala taxeringsenhet . Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter.
16 kvadratmeter i meter

Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen.

310. 61. 573. 55.
Hematologen karolinska solna

Taxeringsenhet 310 specialistkurs psykologförbundet
live score soccer
hr utbildning stockholm
skola24 huddinge kommun
larminstallator stockholm
apotek ica maxi kristianstad
nettopriser tyskland

Typ av taxeringsenhet . Typkod : Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter . 2014 2013 2014 2013 Summa hyreshusenhet (300-399) 2 465 439 2 433 439 134 538 133 733 Därav tomtmark, exploateringsmark (310) 17 494 17 223 6 114 6 023 byggnadsvärde under 50 000 kr (313) 195 174 1 325 1 281 1huvudsakligen

Förändringen innebar att hushållens beskattning sjönk från 13,2 miljarder kronor år 2008 till 10,3 miljarder 2009. Fastighetstaxering för småhus-, hyreshus-, industri-, täkt-, elproduktions-, och specialenheter efter region och typkod. År 1998 - 2020 Taxeringsenhet 825- Spelcialenhet skolbyggnad Nybyggnadsår 2003 2003 2003 Skattemässigt restvärde 11 993 568 kr. ROSENGREN ROJEKT GNESTA 10 Projektdata och ekonomi 2:249Och2:310 Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning 556938-3911 Nordrike3FastighetsAb 4517710430Stockholm Andel1/1 Köpeskilling13233899 Avserävenannanfastighet Taxeringsenhet Hyreshusenhet, tomtmark (310) Andel 1/1 Juridisk form Aktiebolag Ägandetyp Taxerad ägare Uppgiftsår 2012 därav byggnadsvärde O SEK Taxeringsår 2010 därav markvärde 66.000 SEK 2013-10-11 Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet. Taxeringsvärde 66.000 SEK Sida 7 … 1 Detta dokument beskriver tre versioner av registret Fastighetstaxeringsregistret (FTR), årgång 2004: DEL 1 Register: Fastighetstaxeringsregistret (FTR) Version: FTR, FTR:s uttagsdatabas, ägare Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Fastighetstaxeringar Kontaktperson: Dan Borglund, tel: 08-506 947 83, e-post: dan.borglund@scb.se hela taxeringsenheten.