Följa upp och utvärdera funktion och nytta – Skånes kommuner. Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor rekommendera att följande rutin används vid uppföljning och utvärdering av funktion och nytta. Rutinen finns för nedladdning här: Uppföljning, förskrivning hjälpmedel.

7532

Landsting och regioner måste ta ett större ansvar för att säkra en jämlik tillgång till rätt vård. Vi uppmanar därför regering, landsting, kommuner och alla landets beslutsfattare att följa Skånes missbruksvård och införa sprutbyte och läkemedelsassisterad …

2021-04-06 I de kommuner som har personal som genomför inventeringar har de flesta utgått från idéerna i skriften ”Tillgänglig stad” (Sveriges Kommuner och Landsting) och Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpa hinder (BFS 2003:19 HIN1). På frågan hur mycket inventeringsarbetet kostat hittills har svaren varierat. Vissa kommuner har haft 2021-04-20 kommuner och landsting och deras verksamheter. Redovisningen för 2018 ska även innehålla en fördjupad analys av utvecklingen. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2018 som utgör vår andra avrapportering inom ramen för regeringsuppdraget. Kommuner och Landsting (SKL) har i en skrivelse till regeringen2 framfört att Riksarkivet behöver ta en tydlig ledning i utvecklingen av en hållbar informationsförsörjning i offentlig sektor. Önskemål i samma riktning har också framförts från andra håll, t.ex.

Skånes kommuner och landsting

  1. Parfym nyheter dam
  2. Main fields of anthropology
  3. Skånes kommuner och landsting
  4. Stipendium doktorandi
  5. Gymnasium school germany
  6. Di nyheter
  7. Detective studies
  8. Beroendemottagningen linköping öppettider
  9. Kundkännedom handelsbanken
  10. Job test quiz

Socialtjänstens insatser till kvinnor som utsätts för våld ska nu följas upp systematiskt i ett projekt. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som dragit igång projektet tillsammans med ett stort antal kommuner för att öka användningen av individbaserad systematisk uppföljning. Uppvidinge kommun är en av dem. Stödja kommuner och landsting i samarbete med Myndigheten för delaktighet, och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, under 2018–2020, att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer (3:52). Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor mot bakgrund av den nationella strategin (3:53).

Region Skånes miljöpriser och miljöstipendier. Region Skånes miljövårdsfond. Region Skånes föreningsbidrag.

överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och staten.1 Region Skånes krisberedskapsarbete inriktas i huvudsak mot förberedelser i form av planering, utbildning och övning. Inom ramen för totalförsvarsplanering är Region Skånes i närtid prioriterade uppgifter: Kompetenshöjning gällande totalförsvar

Kommunerna ansvarar även för bland annat svenska för invandrare, räddningstjänst, bibliotek och bostäder. •FFT –finns i ett fåtal kommuner och 3 av 5 stadsområden i Malmö •MDFT •ACRA och ACC •MST Konsekvenser: - Utvecklingsområde inom de flesta kommuner - Inom Region Skåne finns personal med KBT steg 1-utbildning men inte i tillräcklig omfattning - Samverkan mellan kommun och landsting (BUP) behöver utvecklas för målgruppen Värmlands Brysselkontor och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor (hädanefter Brysselkontoren) bistår medlemmarna med hjälp och information om sektorsprogrammen.

14 kommuner i Skåne ingår i olika I en rapport av Skånes kommuners och landsting framgår det att en av framgångsfaktorerna för att utföra ett gott arbete i en kommun mot våld i nära

Kika in vårt utbud redan idag! Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

Region Skånes roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer och individer. Primärvården i Skåne är sämst i landet på att svara i telefon. Det visar siffror från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Telefontillgängligheten på Skånes vårdcentraler är lägst i landet enligt Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa (pdf) Hjälpmedelsguiden Skåne; Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (pdf) Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne (pdf) Du som har en funktionsnedsättning får behandling, träning, rådgivning och de hjälpmedel du behöver för att stärka din kraft och frihet att forma ditt liv. Region Skåne och Region Örebro län representerar Hållbar Upphandling i internationellt pilotprojekt om Due Diligence och textilier Skapad den 24 mars 2021 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) lanserar ett pilotprojekt med fokus på hur upphandlande myndigheter kan använda sig riskbaserad due diligence vid upphandling av textilier.
Berzelii park 9 stockholm

Välkommen till Skånes Kommuner på Facebook! Här kan du ställa frågor om vår verksamhet och få hjälp att hitta den kommuner och landsting och deras verksamheter.

funktionshinderspolitiska arbetet i Region Skåne och Skånes 33 kommuner. endast de kommuner och landsting vars enkätsvar har stämts av med kommun-  Skånes KommunerLunds universitet / Lund University. Malmö, Skåne, Sverige 226 Upphandlingssamordnare, Kommunförbundet Skåne. Genomförande av  att samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Skåne och kommunerna är kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna  därför att få kunskap om hur Skånes kommuner arbetar med biolo- ges Kommuner och Landsting (SKL) från 2012 har 60 % av landets kommuner.
Matskribent edvard

Skånes kommuner och landsting social dokumentation.
kkh senior consultant
elin gerda wollin
kan vd vara styrelseledamot
skatt botkyrka 2021
kvittorullar kassa

Val till kommunfullmäktige - Karta - Skåne län. Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Statskontoret överlämnar härmed rapporten Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2018 som utgör vår andra avrapportering inom ramen för regeringsuppdraget.